top of page

Privatumo politika

 
 

Šios, metromusic.lt, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir metromusic.lt (MB Metro music, toliau traktuojama metromusic.lt, pardavėjui) rinkinys. 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes metromusic.lt el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas metromusic.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant metromusic.lt el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys;

1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes metromusic.lt el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas metromusic.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma metromusic.lt duomenų bazėje taip pat, popieriniu formatu, įmonės elektroninės prekybos skyriuje.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes metromusic.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali nesiregistruodamas  metromusic.lt el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo metromusic.lt el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

2.6. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką shop@metromusic.lt.

2.7. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

2.8. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 

2.9. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje metromusic.lt (www.metromusic.lt), teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo metromusic.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.

2.10. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.11. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

2.12. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

3. Prekių pristatymo / paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo pagrindinės sąlygos

3.1. Pristatymas Lietuvoje į LP express paštomatus, kurjerių tarnybą, bei Lietuvos pašto registruota siunta – kaina 5 EUR.

3.2. Pristatymas Europos Sajungos valstybes paštu 10,00 EUR (Registruotas su sekimo numeriu).

3.3. Pristatymas Lietuvoje per LP express paštomatus dažniausiai trunka 2-5 darbo dienas, į ES valstybes per “Lietuvos paštą” 9-20 dienų.

3.4. Užsakydami prekes atitinkamuose informacijos laukuose turite nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

3.5. Baigdami formuoti užsakymą, pasirinkite Jums tinkamiausią pristatymo būdą. Kilus neaiškumams rašykite mums: shop@metromusic.lt

4. Rinkodara ir informacija

4.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

4.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.

4.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

5.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Užsakytų prekių ir paslaugų atsisakymo, produktų ir pinigų grąžinimo pagrindinės sąlygos

 
 
 
  1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001m. birželio 29d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.217.

  2. Įsigijus prekę metromusic.lt, Jūs turite galimybę grąžinti prekę per 14d. nuo jos įsigijimo. Apie tai mus informuokite: shop@metromusic.lt ir mes Jums atsiųsime prekių grąžinimo formą, kurią turėsite užpildyti ir pateikti grąžinant prekę.

  3. Grąžinama prekė turi būti tvarkinga, nepažeista pakuote, nesugadinta, su etikete ir nenaudota. Originali prekės pakuotė negali būti pažeista, suplėšyta ar sutepta.

  4. Jei Jums buvo išsiųsta ne ta prekė, jei prekė neatitinka aprašymo ar yra nekokybiška, mes ją įsipareigojame pakeisti, o jei analogiškos prekės neturėsime, grąžinsime pinigus.

  5. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo supakuoti prekę taip, kad ji nebūtų sugadinta transportavimo metu.

  6. Grąžinant prekes siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

  7. Pristatymo išlaidos, kurios buvo patirtos įsigijant prekę, taip pat nekompensuojamos.

  8. Grąžinant nekokybišką ar netinkamą prekę pristatymo išlaidas kompensuosime.

  9. Jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, mes turime teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių.

  10. Pinigai grąžinami per 7 darbo dienas po prekės grąžinimo į parduotuvę. Pinigai grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios apmokėta įsigyjant prekes.

 
 
 
bottom of page